ÖNEMLİ TARİHLER

29 Nisan 2016

Bildirilerin tam metninin bildiri iletim sistemine yüklenmesi için son gün. Bildiri kayıt sistemi 1 Mart 2016 tarihinde aktif olacaktır.

10 Haziran 2016

Yazarlara bildirilerinin kabul edilip edilmediğinin bildirilmesi.

26 Eylül 2016

Kongrede bildiri sunacak yazar ve izleyicilerin kayıtları için son gün.

12-14 Ekim 2016

SAVTEK 2016 Kongresi, ODTÜ KKM