ÖNEMLİ TARİHLER

02 Mart 2020

Bildirilerin tam metninin bildiri iletim sistemine yüklenmesi için son gün.

15 Nisan 2020

Yazarlara bildirilerinin kabul edilip edilmediğinin bildirilmesi.

04 Mayıs 2020

Bildirilerin son halininin sisteme yüklenmesi için son gün.

02 Haziran 2020

Kongrede bildiri sunacak yazar ve izleyicilerin kayıtları için son gün.

24-25-26 Haziran 2020

SAVTEK 2020 Kongresi, ODTÜ KKM